Kommunal Genoptræningsplan (GOP)

Har du en kommunal genoptræningsplan?

– Så har du mulighed for at komme ind til Brejning Fysioterapi & Træning og benytte denne. For booking af tider til GOP, kontakt os gerne på tlf. 52118400 eller mail@brejningfysioterapi.dk.

 

Vi dækker følgende områder:

 

01 Underekstremitet, kirurgisk

Dette fagområde indeholder problemstillinger eller årsagssammenhænge relateret til hofte, lår, knæ og underben/fod. Eks. Hoftenærfraktur Hoftealloplastik Knæalloplastik Knæartroskopi, mindre ikke-rekonstruktive indgreb (inkl. meniskresektion/ synovektomi/chondrektomi), Rekonstruktioner knæ; forreste og bageste korsbånd, sideledbånd, patellaledbånd, brusk rekonstruktion.

 

01 Underekstremitet, medicinsk

Dette fagområde indeholder problemstillinger eller årsagssammenhænge relateret til hofte, lår, knæ og underben/fod. Eks. Ledskader, muskelskader, seneskader og knogleskader – konservativt behandlet Osteoporose Leddegigt Bindevævsproblematikker.

 

02 Overekstremitet (ikke hånd), kirurgisk

Dette fagområde indeholder problemstillinger eller årsagssammenhænge relateret til skulder, albue samt over- og underarm (ekskl. ‘Hånd’, hvor der henvises til fagområde nr. 5). Eks. Rekonstruktioner skulder; ledkapsel, ledlæbe, rotatorcuff Skulderalloplastik Skulderartroskopi, mindre ikke-rekonstruktive indgreb Fraktur – skulder, overarm og underarm Afklemningssyndrom skulder Colles fraktur.

 

02 Overekstremitet (ikke hånd), medicinsk

Dette fagområde indeholder problemstillinger eller årsagssammenhænge relateret til skulder, albue samt over- og underarm (ekskl. ‘Hånd’, hvor der henvises til fagområde nr. 5). Eks. Afklemningssyndrom skulder Osteoporose Leddegigt Ledskader, muskelskader, seneskader og knogleskader – konservativt behandlet Bindevævsproblematikker.

 

03 Hjerte og lunge, medicinsk

Fagområdet hjerte- og lunge omfatter alle hjerte-kar-lunge relaterede problemstillinger og årsagssammenhænge, herunder cirkulation, respiration, hjerte-, kar- og lungelidelser. Eks. Iskæmisk hjertesygdom, Kronisk hjerteinsufficiens, Hjerteinfarkt – medicinsk behandlet Type II diabetes.

 

04 Geriatri, kirurgisk

Den geriatriske patient er ældre mennesker med fysiske, mentale, funktionsmæssige og eventuelt sociale problemer. Den geriatriske patient kan ikke afgrænses på baggrund af enkelte diagnoser eller enkelte symptomer. Ved akut opstået sygdom eller ved akut forværring af eksisterende sygdom er den geriatriske patient oftest svækket med tab af fysiske, psykiske eller sociale færdigheder så som problemer med at få dagligdagen til at fungere, nedsat bevægelighed, svimmelhed/dårlig balance, forvirring, fejlernæring og vægttab, depression, hukommelsestab, behandling med meget medicin, oftest mere end fem præparater, langvarigt sengeleje og sociale problemer. Eks. Fraktur – skulder, overarm, underarm, bækken, lårben, underben og fod Carpaltunnel syndrom, mindre ligamentskader samt andre seneoprensninger, Colles fraktur, Dupuytrens kontraktur, Hoftenærfraktur, Hoftealloplastik, Knæalloplastik, Knæartroskopi, mindre ikke-rekonstruktive indgreb (herunder meniskresektion, synovektomi, chondrektomi), Skulder- og albue alloplastik, Skulderartroskopi, mindre ikke-rekonstruktive indgre, Øvrige hånd- og fingerfrakturer og Dysfagi.

 

04 Geriatri, medicinsk

Den geriatriske patient er ældre mennesker med fysiske, mentale, funktionsmæssige og eventuelt sociale problemer. Den geriatriske patient kan ikke afgrænses på baggrund af enkelte diagnoser eller enkelte symptomer. Ved akut opstået sygdom eller ved akut forværring af eksisterende sygdom er den geriatriske patient oftest svækket med tab af fysiske, psykiske eller sociale færdigheder så som problemer med at få dagligdagen til at fungere, nedsat bevægelighed, svimmelhed/dårlig balance, forvirring, fejlernæring og vægttab, depression, hukommelsestab, behandling med meget medicin, oftest mere end fem præparater, langvarigt sengeleje og sociale problemer. Eks. Almen fysisk svækkelse, Bindevævslidelser, Cancer med nedsat funktionsevne, Inkontinensproblematikker, Hjertekar-lidelser som ikke er omfattet af et pakkeforløb (f.eks. klapopererede og pacemaker), Iskæmisk hjertesygdom, Kronisk hjerteinsufficiens, Leddegigt, Ledskader, muskelskader, seneskader og knoglefrakturer – konservativt behandlet Osteoporose, Nylig opståede lænderyglidelser (ikke-opererede), Type II diabetes og Dysfagi.

 

05 Hånd, medicinsk

Dette fagområde indeholder bl.a. problemstillinger relateret til akutte skader i hånd og underarm samt problemstillinger hos patienter, der har fået foretaget planlagte operationer på grund af inflammatoriske, neurologiske og degenerative lidelser i dette område. Eks. Ledskader, muskelskader, seneskader og knogleskader – konservativt behandlet – i hånd, Leddegigt og Multitraumer.

 

06 Nakke og ryg, kirurgisk

Dette fagområde indeholder problematikker i området fra øverste del af nakken til og med øverste del af ryggen samt på forsiden af halsen. Alle anatomiske dele af columna kan være berørt, herunder perifere nerver. Området indeholder bl.a. problemstillinger og årsagssammenhænge relateret til degenerative lidelser, smerter, afklemninger, låsninger, inflammationer m.m. Rygopererede: eks. diskusprolaps, spinalstenose, deseopererede og patienter med diskusprotese.

 

06 Nakke og ryg, medicinsk

Dette fagområde indeholder problematikker i området fra øverste del af nakken til og med øverste del af ryggen samt på forsiden af halsen. Alle anatomiske dele af columna kan være berørt, herunder perifere nerver. Området indeholder bl.a. problemstillinger og årsagssammenhænge relateret til degenerative lidelser, smerter, afklemninger, låsninger, inflammationer m.m. Eks. Eks. Nylig opståede lænde/ryglidelser (ikke-opererede) Leddegigt Ledskader, muskelskader, seneskader og knoglefrakturer – konservativt behandlet Multitraumer og Osteoporose.

 

10 Gynækologi, obstetrik og urologi, medicinsk

Gynækologi omfatter problemstillinger og årsagssammenhænge relateret til de kvindelige kønsorganer, fertilitetsproblemer (fx grundet overvægt) samt behandling af kvinder med sygdomme, der skyldes forandringer i bækkenbund og nedre urinveje. Fagområdet Obstetrik omfatter behandling under svangerskab og i barselsperioden. Urologi omfatter sygdomme, skader og medfødte misdannelser i nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer, hvor et kirurgisk og/eller medicinsk indgreb har været et led i behandlingen. Eks. Inkontinens, Osteoporose, Nerveproblematikker i nedre ryg- og bækkenområde, Underlivssmerter og Bækkenløsning.