Praktisk information

Ved første konsultation

Første gang du kommer til behandling, bliver du registreret som patient ved hjælp af sygesikringskort. Da klinikken er udenfor sygesikringen er der ikke behov for henvisning for at komme til behandling på klinikken.
Hvis du har fået en henvisning fra lægen, kan denne dog godt modtages, således at det tværfaglige samarbejde med lægen består. Vær opmærksom på at der ikke ydelse tilskud fra sygesikringen, dog ydes der tilskud fra sygesikringen “danmark”.
Herefter vil fysioterapeuten foretage en grundig undersøgelse for at finde frem til den rette behandling.
Du vil blive spurgt om forskellige ting i relation til dine gener smerter, sygehistorie, medicin, tidligere skader, søvn mønster osv.
Undersøgelsen er grundlag for det videre forløb, hvor du får information om mulige årsager til dine gener og fysioterapeuten vil sammen med dig lægge en plan for den videre behandling.
Ved første konsultation bedes du medbringe:
Sygesikringskort
Lagen/stort håndklæde
Evt. tøj du kan bevæge dig i.

 

AFBUD:
Kun på mail@brejningfysioterapi.dk eller via opkald på tlf. 52118400.
Afbud via SMS godtages ikke.