Tilskud fra “danmark”

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark ydes der tilskud.
Hvor meget tilskud der ydes, kan ses under priser.